ODYSEJA UMYSŁU


Odyseja Umysłu® to program edukacyjny, którego celem jest nauczenie twórczego rozwiązywania problemów (i oparty na przekonaniu, że takiej umiejętności można się nauczyć). Rozwija zdolności twórcze oraz uczy kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez angażowanie grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji Odyssey of the Mind Polska, która jest wyłącznym licencjonowanym partnerem międzynarodowego programu Odyssey of the Mind® (Odyseja Umysłu®) na terenie Polski: https://odyseja.org/